O Povhledovníku

V dnešním uspěchaném světě je pro většinu lidí velkou výzvou zastavit se ve svých životech, zpomalit, věnovat čas sobě i druhým a připomenout si tak důležitost hodnot pro život samotný. Právě o to se snaží Po(v)hledovník - zprostředkovat vhled sobě sama v rámci svého života, dopřát krátké zastavení, čas pro sebe a přispět svým dílem k radosti svých blízkých. Po(v)hledovník obsahuje 36 originálních pohledů, resp. po(v)hledů, které si může autor vytvořit (dotvořit) dle vlastních představ a fantazie. Každý z pohledů je protkán myšlenkou či vhledem sladěným s ilustrací vázající se k určitému tématu, jako je např. vděčnost, radost, laskavost, přání druhému...

V minulosti bylo zvykem zasílat rodinným příbuzným či přátelům osobní pozdrav (přání) prostřednictvím obrázkového pohledu s ručně psaným textem. Tato forma spojení s blízkými měla své nenahraditelné kouzlo. Dnes jsou pohledy (přání) často nahrazovány textovými či obrázkovými zprávami prostřednictvím mobilních telefonů či emailových zpráv. Záměrem Po(v)hledovníku je nabídnout autorovi možnost kreativního ztvárnění pohledu s případným zamyšlením nad hodnotami v životě. Záleží na každém, zda si pohled vymaluje, případně do pohledu dokreslí, co uzná za vhodné, dle vlastní fantazie. Do procesu tvoření pohledů a vhledů (zamyšlení nad hodnotami) se mohou zapojit děti, dospělí, rodinní příslušníci, babičky, dědové, ale i třídy ve školách či školkách. Záleží na každém tvůrci, zda si finální vytvořené dílo nechá pro sebe (jako připomenutí důležité hodnoty v životě) nebo jej zašle (předá osobně) někomu z rodiny, kamarádům, kolegům v práci, sousedovi v ulici, atd.

Proces tvoření (ztvárnění) Po(v)hledovníku je zcela v rukou každého tvůrce. Obrázky či témata lze vybírat náhodně, intuitivně dle vlastního naladění, případně dle aktuální potřeby (např. přání k narozeninám, Vánocům, atd.). Prostor na zadní straně pohledu je určen pro osobní text, pozdrav či přání autora a adresu. K Povhledovníku se lze vracet v průběhu celého roku. Proces tvoření udělá radost nejen autorovi samotnému, ale i každému, komu bude pohled adresován.

Video