Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Zpracovatelem a správcem osobních údajů je vydavatel knihy Lucie Vyoralová, IČ 69427615, Březnice 29, 76001 Zlín

V souladu s GDPR máte vždy právo:

  • požadovat přehled osobních údajů, které jsou o vás zpracovány
  • požadovat jejich opravu v případě, že jsou chybné,
  • požadovat výmaz a omezení jejich zpracování v takovém rozsahu, který neodporuje platnému zákonu (např. zákonu o účetnictví, který stanovuje povinnost uchovávat účetní doklady po určité období),
  • vznést námitku, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem,
  • odvolat souhlas se zpracováním údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit (jednoduše řečeno: pokud neuvedete doručovací adresu, nemůže vám být objednaná kniha zaslána).

Předmětem prodeje na webových stránkách je kniha. V rámci prodeje knihy jsou zpracovány údaje, které poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře v souvislosti s Vaší objednávkou. Zejména emailová adresa, jméno a příjmení, u podnikatelů firemní údaje (IČ, DIČ, název firmy) a adresa, na kterou má být kniha zaslána.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je jednak plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem je vyřízení Vaší objednávky a plnění zákonných povinností.

Údaje jsou uloženy na disku a budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu, jsou:

  • osoby zajišťující přepravní služby (např. pošta, která vám doručuje zásilku) pro účely plnění smlouvy,
  • autor knihy, který na základě žádosti (přání) může do knihy uvést věnování s Vašim jménem.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů můžete provést velmi jednoduše a to zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře. Chcete-li vznést jinou žádost (přehled, oprava údajů), zašlete opět e-mail. Žádost bude vyřízena do třiceti dnů, v této lhůtě budete informováni o přijatých opatřeních.

Ve Zlíně, dne 28.11.2021